Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 28-10-2020 do 28-10-2020

publikacja
17
modyfikacja
0
skasowanie
0
Data Redaktor Akcja Zmiana
28.10.2020 09:16 mgr Anna Kruszyńska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych z zamówieniami publicznymi
publikacja
Kategoria: Rok 2020
28.10.2020 09:00 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 158/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia posiedzeń komisji rektorskich i innych gremiów opiniodawczo-doradczych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:58 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 157/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:56 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 156/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:55 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 155/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie Regulaminu kształcenia zdalnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:52 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 154/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika Biura Obsługi Informatycznej
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:43 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 153/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r.- wykaz_przedmiotow_realizowanych_tradycyjnie_Studia Podyplomowe
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:42 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 153/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r.- wykaz_przedmiotow_realizowanych_tradycyjnie_WNZ
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:41 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 153/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r.- wykaz_przedmiotow_realizowanych_tradycyjnie_WNHS
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:40 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 153/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r.- wykaz_przedmiotow_realizowanych_tradycyjnie_WNET
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:35 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 153/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wykazu przedmiotów realizowanych w formie tradycyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:32 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 152/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:30 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 151/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury świadczenia pracy zdalnej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:28 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 150/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika gospodarczego (dwa etaty)
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:26 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 149/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji XI edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie Kadrami i Prawo Pracy”
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:24 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 148/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji XV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
Dokument: Rok 2020
28.10.2020 08:20 Wiesława Wrzesińska
REALIZATOR BIP w zakresie informacji związanych ze strukturą i aktami prawnymi Uczelni
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 147/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych „rachunkowość i podatki”
Dokument: Rok 2020
do góry