Biuletyn Informacji Publicznej Rok 2017 (Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego 2017-2019) - Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 15:03

Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego

Piątek, 13 października 2017

Rok 2017 (Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego 2017-2019)

 • Uchwała nr 1/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów "bezpieczeństwo i systemy ochrony" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019
 • Uchwała nr 2/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiow "gospodarka i administracja publiczna" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019
 • Uchwała nr 3/2017 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów "budownictwo" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Techniczny
 • Uchwała nr 4/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Techniocznego
 • Uchwała nr 5/2017 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) licencjata oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
 • Uchwała nr 6/2017 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „gospodarka i administracja publiczna” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
 • Uchwała nr 7/2017 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała nr 8/2017 | załącznik | w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2019
 • Uchwała nr 9/2017 | załącznik | w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2019
 • Uchwała nr 10/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
 • Uchwała nr 11/2017 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
 • Uchwała nr 12/2017 w sprawie wyboru przez Radę Wydziału spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PWSZ w Koninie
 • Uchwała nr 13/2017 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
 • Uchwała nr 14/2017 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej\
 • Uchwała nr 15/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała nr 17/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym „zdrowie publiczne” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 18/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym „zarządzanie i inżynieria produkcji” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 19/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów zagranicznych w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • Uchwała nr 20/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • Uchwała nr 21/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego

Metadane

Data publikacji 13.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
©2006-2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL