Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

https://pwsz.konin.bip-e.pl/kon/sprawy-studenckie/regulamin-studiow/12982,Regulamin-studiow-Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Zawodowej-w-Koninie-obowiazujacy-od-.html
2021-11-27, 17:43

Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie obowiązujący od 1 października 2019 r. (od roku akademickiego 2019/2020)

Metadane

Data publikacji : 22.01.2020
Obowiązuje od : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Senat PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Patrycja Herman Biuro Rektora

Opcje strony